Üdvözöljük a Lakihegy Rádió weboldalán!

Ma 2018. december. 19. szerda van, Viola napja.


SzigetSzelet

A borúlátók már Szent István azaz augusztus 20-a után nagyokat sóhajtva néztek fel az égre: nehéz telünk lesz, már csomagolnak a gólyák, korán indulnak a telelőhelyükre. Mások nevetve legyintettek: ugyan, mindig van, amelyik siet, tavaly sem volt erős tél. Való igaz: belekóstoltunk ugyan a hidegbe, de azután hirtelen ránk szakadt a tavasz, a jó idő. Az idén hosszú, szép őszünk volt, egyesek már abban bíztak, hogy az égiek véletlenül átlapozták a naptárban a telet és hamar itt a tavasz - és tessék, most már havazással, ónos esővel, északi széllel, erős lehűléssel fenyegetnek a meteorológusok. Szóval, bármikor indulnak is a gólyák - a tél bekövetkezett. Riasztó hír, hogy az autószervízekben hosszú sorokban állnak az autók, várva a téli gumicserére és fűtésszerelőt sem könnyű szerezni, ha a bekapcsoláskor nem működik megfelelően az a berendezés, amelyiktől a meleget reméljük. A téli veszélyforrásokról beszélgetünk ma is, mert - sajnos - sok van belőlük és sok van az olyan emberekből is, akik nem veszik elég komolyan ezeket a veszélyforrásokat. Az érdi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője a mai vendég - jöjjenek velem, vegyük sorba mindazt, amire vigyáznunk kell, különös tekintettel az adventi koszorúkra és a karácsonyfákra, és bízzunk benne, hogy a tél különösebb baj nélkül múlik el. Feltéve, ha megfogadják a tűzoltó alezredes jó tanácsait.

2018, november 30

Néhai nagyapám mondogatta mindig, hogy akkor lehet igazán boldog az ember, ha a felesége és a szeretője, valamint a munkája és a hivatása ugyanaz. Valamit tudhatott, mert 92 esztendős korában fejezte be földi pályafutását. Ami a mondásának az első részét illeti, kétségkívül bölcs tanács, de a megvalósítás egy másik műsor témájául szolgálhatna, a mai Sziget Szelet mottója a mondás második része lehetne, vagyis a munka és a hivatás azonossága. Ha alaposan belegondolunk, valóban egész más az ember életminősége, ha reggel már eleve azon mérgelődik, hogy minek kell menni dolgozni, vagy jókedvűen indul a munkahelyére, mert szívesen, örömmel végzi azt, ami ott a feladata. Mindez már egészen fiatal korban eldőlhet, amikor a diák életpályát, fogalmazhatok úgy is, hogy hivatást választ magának. Alaposan megfontolandó ez a lépés, nem szabad engedni az első tetszetős lehetőségnek, mert sokkal több múlik a döntésen, mint azt ifjúi lendülettel az ember gondolná. Jó, ha segít a szülő, a pedagógus és jó, ha kézzel fogható lehetőség is kínálkozik. Szigetszentmiklóson nemrég már harmadszor nyitotta meg a kapuit a Jövő-kép pályaválasztó börze a Szebeni úton a sportcsarnok küzdőterén -  az érdeklődés évről-évre nagyobb, jeléül annak, hogy évről-évre egyre többen fontolják meg alaposan: mi leszek, ha nagy leszek? A tapasztalatok birtokában januárig még van idő a döntésre vagy újabb lehetőségek felkutatására - most, még innen Adventen és az ünnepeken jöjjenek velem, nézzünk együtt körül, ismerkedjünk meg az itt bemutatott lehetőségekkel a zene után - ha van szakmájuk, hivatásuk, akkor sem fölösleges az út, mert a családban vagy a környezetben biztosan vannak pályaválasztás előtt álló ifjak, akik számára minden segítség sokat jelent későbbi életútjuk alakításában.

2018, november 28

Bármilyen is az időjárás, ne feledkezzünk meg arról, hogy a tél az idén sem marad el.  Hogy karácsonykor lesz-e hó vagy sem, egyáltalán, lesz hó vagy sem, ennek megjósolására még a legbátrabb meteorológus sem vállalkozna, azt azonban felelősségük teljes tudatában nyugodtan kimondhatják: előbb-utóbb lehűl a levegő, hideg lesz, tehát be kell gyújtani a kazánba, kályhába, cserépkályhába, kandallóba, vagy be kell kapcsolni a gázkonvektort. Ha minden rendben van, rövidesen duruzsol a tűz és kellemes meleg árad szét a lakásban. Ha minden rendben van. Mert ilyenkor derülhet ki, hogy már egy tavaszi viharban megrepedt a kémény, valahol eldugult a kazán füstelvezetője, a konvektornál pedig csipogni vagy sivítani kezd a szénmonoxid-érzékelő. Feltéve, hogy beszereztük és felszereltük. Következik a kapkodás szakember után, aki majd megjavítja, de addig jó pár nap eltelik, mert rengetegen hívják. Dühösen mondhatjuk: na, ez a tél is jól kezdődik! Pedig nem törvényszerű, hogy így legyen. A katasztrófavédelem országos kampányt indított annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet: előzzük meg a bosszúságot vagy a komoly következményeket és vizsgáltassuk meg a fűtőberendezésünket addig, amíg enyhe az idő. Még most sem késő. Mai vendégünk az érdi katasztrófavédelmi kirendeltség tűzoltó ezredese, akivel a legfontosabb tél előtti teendőket gyűjtöttük össze. Jöjjenek velem, vegyük sorra közösen a teendőket - ne féljenek, mi nem füstölgünk mások orra alá!

2018, november 16

Születésnapot ünnepelünk ma a magunk csöndes módján egy, az ünnepi alkalomból készült interjúval - egy mind híresebbé váló intézmény 5. születésnapját. Mondhatnák, hogy no, ez nem is olyan nagy szám - ez igaz, de amit ünnepelünk, az magyar találmány és Szgetszentmiklóshoz is köthető, a város hírét-nevét is viszi például Potsdamba vagy Brüsszelbe. Ezekre az alkalmakra is kitérünk majd a két stúdióvendéggel, akiknek a nevét csak azért nem árulom most rögtön el, mert akkor sokan azonnal kitalálnák a témát és most nem készültünk jutalom-kerettel. Bár - biztosan lennének, akik szívesen fogadnának egy-egy darabot abból, amiről szó lesz, ha másért nem, akkor azért, mert az áruk minden nap egy kicsit följebb megy, jó befektetés tehát, feltéve, ha sikerül szerezni. Majd arról is szó lesz, hogy ez egyáltalán nem könnyű: az értékesebb darabok beszerzéséhez, nem csak nagy kitartás, ismeretség és ismeretanyag szükségeltetik, hanem pénz is. Nem csigázom tovább a kíváncsiságukat: következzék egy kis zene, azután jöjjenek velem abba a szigetszentmiklósi múzeumba, amely már a megyei értéktárban is szerepel és a legjobb úton van a hungaricummá váláshoz!

2018, november 8

Kellemes a mai téma, csupa lélekemelő gondolat benne, ahogyan ez egy pedagógushoz illik - október 23-án, nemzeti emléknapunkon az ünnepi rendezvény végén a hagyományok szerint Szabó József polgármester átadta az idei Pro Urbe díjat Engelhardtné Kálmán Évának, a Bíró Lajos iskola immár nyugdíjas igazgatóhelyettesének. A hivatalos megfogalmazás szerint a Pro Urbe díj, .jelentése "a városért", egy kitüntető  egy   cím,  azoknak az embereknek vagy közösségeknek adományozható, akik vagy amelyek több éven keresztül kifejtett munkásságukkal, a gazdaság, a kutatás, a közigazgatás, a szolgáltatás, az egészségügy, a tudományok, a közoktatás, a környezetvédelem, a kultúra, a művészetek területén végzett tevékenységükkel kiemelkedő érdemeket szereztek a település fejlődésében, illetve akik a település értékeinek hazai és külhoni megismertetésében, valamint az adott település kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szereztek. A kitüntetés plakettből, oklevélből és az adott település címerével ékesített arany pecsétgyűrűből áll.  A kitüntetett számára rendszerint meglepetés olymódon, hogy csak az átadás előtt nem sokkal értesül a tényről, a képviselőtestület is zárt ülésen dönt odaítéléséről. A mai műsor főszereplője az idei kitüntetett, akiről a méltatásban nagyon szépen emlékeztek meg, jól érezhetően őszinte kifejezések, kedves mondatok sorakoztak egymás után. Ezekből az érződött ki, hogy őt szerették, szeretik munkahelyén és a szűkebb-tágabb környezetében is. Mai rohanó-veszekedő világunkban - sajnos - nem mindennapi eset, de legyünk derűlátóak, bízzunk benne, hogy szaporodik majd a számuk. Köszöntjük mi is a díjazottat, jöjjenek velem, ismerkedjünk meg életével, munkásságával!

2018, október 26

Mai adásunk mottójaként egy régi-régi rádiós kollégám szavajárását idézem: nem baj, ha az ember beteg, csak egészség legyen. Tudjuk mindannyian, hogy nem könnyű az egészség megőrzése, a tudós szakemberek napestig képesek lennének sorolni a temérdek jó tanácsot, amelyeket azután vagy megfogadunk, vagy nem. Inkább az utóbbi, azután ha baj van, szaladunk a rendelőbe. Innen kezdődik a műsor, helyszínünk a szigetszentmiklósi szakorvosi rendelőintézet, amely az Egészséges Budapest program keretében jó néhány új orvostechnikai berendezést kapott az idén és még nincs vége az esztendőnek. Némely politikusok előszeretettel szidják a kormányt, hogy nem ad elegendő pénzt az egészségügy fejlesztésére: utánajártunk, hogy mennyi ebben az igazság és mennyi a politikai haszonszerzés szándéka. Hála Istennek, a tapasztalatok szerint az utóbbi van túlsúlyban. Persze, az is igaz, hogy ha valakinek várnia kell valamilyen orvosi beavatkozásra, akkor minden perc tízszeresen számít és minden azonnal kellene. Sokszor előfordul, hogy utólag kiderül: nem is volt olyan sürgős az ügy, a régóta halogatott beavatkozás különösebb sietség nélkül, a maga rendes menetében is elvégezhető lett volna - de hát ilyenek vagyunk, minden rögtön kell, egy másodperc késedelem nélkül. Vannak valóban sürgős esetek, de azt az orvosok időben felismerik. A jó egészségügyi ellátáshoz rajtuk kívül ma már nagyon sok orvostechnikai eszköz szükségeltetik - az új beszerzések közül ismerhetnek meg néhányat a következőkben dr. Raffay Éva, a Szakorvosi Rendelőintézet főigazgatója segítségével. Jöjjenek velem a rendelőbe, ne féljenek: semmi nem fog fájni!

2018, október 24

Egy valamikori orosz katonai laktanya-épület földszintje a mai helyszínünk: igazán családias hangulatú ünnepségen szentelték fel az új görögkatolikus kápolnát. Tökölön vagyunk, a Szent Miklós idősek otthonában. Huszonegy esztendővel ezelőtt kezdte meg a működését, mint többen is elmondták, megindítva ezzel a városrész fejlődését, mert az idősek otthona után elkezdték vásárolni az egykori orosz tiszti lakásokat, jöttek befektetők és boltokat nyitottak, idetelepültek különféle intézmények - szóval, a rossz emlékű megszállók nyomait igencsak nagy munkával eltörölve, pezsegni kezdett errefelé az élet. Magam is sokat jártam errefelé a régi időkben: részben műsorkészítés céljából, részben pedig azért, mert a szomszédos repülőtéren a megürült hangárok egyikében egy felszámolt könyvkiadó teljes megmaradt könyvkészletét tárolták és fillérekért lehetett könyveket vásárolni vagy akár ingyen elvinni - mindenki jól járt, mert minden darabbal apadt a készlet, nekem pedig gyarapodott a könyveim száma. Visszatérve a jelenbe, az idősek otthonában nem csak egy kápolnát építettek, hanem megújították az egész otthont, az ajtóktól-ablakoktól kezdve kicseréltek szinte mindent, amit megviselt az eltelt két évtized. Kívül-belül vendégváró szépre festve, szeretettel várták a vendégeket, akik között országgyűlési képviselő és miniszterelnökségi államtitkár is akadt. Az intézmény vezetője, Prodán Gábor esperes olyan varázslatos hangulatot teremtett, hogy az ember egy csapásra szinte otthon érezte magát - ezt a légkört visszaadni egy rádióadásban nem lehet, csak átélni.

2018, október 24

Mai helyszínünk az egykori Csepel Autógyár irodaépülete, azaz a nagyon szépen felújított és az országban elsőként átadott új típusú államigazgatási központ. Az avató beszédben a szónokok, többek között Orbán Viktor miniszterelnök azt hangsúlyozták, hogy itt minden egy helyen van, nem kell ide-oda vándorolni a papírokkal a különböző székhelyeken levő hivatalok között, hanem minden ugyanott elintézhető, tetemes időt, pénzt és idegeskedést, sőt, szabadságot takarítva meg ezzel a saját magunk, végső soron a család számára. Itt van a rendőrkapitányság, a területileg illetékes ügyészség, a járásbíróság, a kormányhivatal és a kormányablak. Most újabb intézmény kezdte meg, az országban másodikként, tehát szintén nagyon előkelő helyen a működését, ez pedig a járásbíróság ügyfélközpontja. Ebből szintén egy országos hálózat fejlődik majd ki, nemcsak megkönnyítve, hanem meggyorsítva is a pereket. Sőt, talán el is maradnak majd perek, hiszen lehet, az ügyintéző azt tanácsolja majd például az érdeklődőnek, hogy forduljon inkább a békéltető testülethez, hamarabb végére járhat az ügynek és egy csomó pénzt is megtakaríthat. Évtizedekig úgy gondoltuk, hogy a bíróságok működése nem nagyon változtatható meg, lassú lesz és nehézkes az idők végezetéig – azután egyre-másra jöttek a rossz és jó újdonságok: az egyikre példa a belépéskor a fémkereső kapu, a táskák átvilágítása, a másikra a video-tárgyalás, amikor már nem kell személyesen részt venni a perben. Vélhetnénk, a következő már az lesz, hogy bíró sem kell: az informatikus betáplálja a számítógépbe a bűncselekmény kódszámát, a gép pedig meghozza az ítéletet. Tetszetős, de lehetetlen: mint egyszer a felvetésemre egy bíró elmagyarázta, az emberi körülményeket, indokokat, egyéniséget a számítógép nem tudja értékelni és beszámítani, bíróra tehát mindig szükség van, amíg perek lesznek. De messzire kanyarodtunk – térjünk vissza a legújabb bírósági újdonsághoz, a járásbíróság ügyfélközpontjához. Jöjjenek velem, hallgassuk meg a megjelent magas rangú vezetőket, akik elmondják, hogy szerintük miért jó az új intézmény nekünk, ügyfeleknek! 

2018, október 9